این برنامه به شما این قابلیت را می دهد کد بدون افت کیفیت تصویر یا نوشته تصویر را بزرگ کنید .